VELD:Sportpark Orderbos: Orderbos 41, 7313 HN Apeldoorn
MEER INFORMATIE+ 31 (0)6 16016666

NieuwsNieuw bestuur voor Apeldoorn Monarchs

25 juni 20200

In de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) van de Apeldoorn Monarchs hebben de leden hun akkoord gegeven voor een nieuw bestuur. Hierbij presenteren wij graag het nieuwe bestuur.

Voorzitter

De functie van voorzitter wordt ingevuld door Randy Gasper-Rothengatter. Het aftredende bestuur ontving 15 geldige stemmen voor zijn aanstelling. De leden stemden unaniem voor de aanstelling van Randy als voorzitter. Tijdens de ALV werd zijn aanstelling officieel bekrachtigd. Aftredend voorzitter Stephan Wouter gaf figuurlijk het zwaard door aan de nieuwe “bewaker van de monarchie”.

Penningmeester

De functie van penningmeester wordt ingevuld door Raymond Schäffer. Het huidige bestuur ontving 15 geldige stemmen. Twaalf leden stemden voor de aanstelling van Raymond als penningmeester, drie leden onthielden zich van het maken van een keuze en stemden blanco. Zijn aanstelling werd in de ALV officieel bekrachtigd.

Secretaris

De functie van secretaris wordt ingevuld door Niek Scholten. Het huidige bestuur ontving 15 geldige stemmen. De leden stemden unaniem voor de aanstelling van Niek als secretaris. Zijn aanstelling werd in de ALV officieel bekrachtigd.

Blijvende betrokkenheid aftredende bestuursleden

Aftreden voorzitter Stephen Wouter blijft betrokken als adviseur van het bestuur van de door hem opgerichte Apeldoorn Monarchs. Zo’n adviserende rol zal ook Elco Harte gaan invullen. Beiden zullen ze het nieuwe bestuur en de club bij staan met raad en daad.

Lovende woorden

Zowel Wouter als Harte hadden mooie woorden over voor de club en haar leden. Veel dank ging uit naar een ieders betrokkenheid om de club in Apeldoorn te promoten. Daar tegenover stonden lovende woorden van het aantredende bestuur. Zij bedankten de twee heren voor het oprichten van de Apeldoorn Monarchs en het brengen van American (Flag) Football in de gemeente Apeldoorn. Onder hun leiding is de vereniging gegroeid van een handvol spelers naar inmiddels 20 spelende en trainende leden. Tevens hebben zij de een team aangedragen in de landelijke competitie, waarmee de Monarchs zowel lokaal als landelijk op de sportkaart staat.

MNRX-Nation Day

Na de zomervakantie plant het nieuwe bestuur een MNRX-Nation Day, waarbij de twee aftredende bestuursleden nogmaals bedankt zullen worden. De exacte datum voor deze dag volgt nog.

Apeldoorn Monarchs

Foto: Kevin Hagens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEET THE MONARCHS

We zijn een competitieve en recreatieve American Football club. Op dit moment zijn de Apeldoorn Monarchs vertegenwoordigd in de Senior Flag Football-competitie van de Flag Football League Nederland (FFL).